Požadavky na práci řidiče taxi

Taxikář může své povolání vykonávat pouze na základě koncesní listiny, kterou mu vydá živnostenský úřad.Podmínkou k vydání této koncesní listiny je splnění několika podmínek:

Řidič musí vlastnit oprávnění k řízení příslušného motorového vozidla, a pro provádění osobní taxislužby musí mít alespoň dvouletou praxi ve vedení dvoustopých motorových vozidel.
 Nesměl být pravomocně odsouzen pro trestný čin, z něhož vyplývá, že nemá předpoklady být řidičem ve veřejné osobní silniční dopravě.
 Řidič absolvoval povinné školení řidičů z povolání.
 Řidič absolvoval povinnou lékařskou prohlídku a psychologické testy.

JB3f77e4_66201_Mediafax_MIKULAS_KREPELKA

Po vydání koncesní listiny, třeba do vozidla na viditelné místo namontovat taxametr a navštívit pracoviště České legální metrologie, kde taxametr zaplombují a vystaví potvrzení o ověření taxametru spolu s montážním listem. Další podmínkou pro výkon taxislužby je pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla určené pro taxislužby. Toto pojištění lze uzavřít skoro v každé pojišťovně.

Jak je výše zmíněno, každý profesionální řidič, který je držitelem řidičského průkazu skupiny B, C, D v případě řidičů z povolání včetně řidičů taxi, musí mít platný psychologický test (u sebe). Řidič mladší 65 let nesmí mít vyšetření starší 5 let a pak se musí test opakovat každé dva roky. Dále má povinnost absolvovat lékařskou prohlídku každých pět let a po dosažení 65 roku každé dva roky. (Potvrzení o lékařské prohlídce musí mít také u sebe, v opačném případě může policista považovat řidičský průkaz za neplatný).

JB33d26d_cern

Řidič taxi musí:
– mít výborné řidičské schopnosti
– mít „cit“ pro bezpečnost dopravy a hlavně bezpečnost cestujících
– mít dobré komunikační schopnosti
– mít přátelský přístup k zákazníkům
– mít nadhled nad situací a být sebejistý při práci, kterou vykonává
– mít dobrý zdravotní stav
– umět rychle reagovat
– umět pracovat s penězi
– mít dostatečné sebevědomí při řešení situací s problémovými zákazníky
– být nápomocný zákazníkům
– mít orientační schopnosti
– dokonale znát oblast
– dokonale znát silniční, dopravní a jiné předpisy
– znát hlavní světové jazyky (minimálně základy)
– mít rád řízení auta a práci s lidmi

Může Vám povolání taxikáře zvýšit IQ?