Osobný řidič – ušetří firmě peníze?

Má profese osobního řidiče význam i dnes? Jaké benefity firmám přináší?

Vidíme je v každém seriálu ze socialistických dob. Stojí u Volhy nebo Tatry 613, pokuřují, poslouchají na slovo. Řidiči z povolání kdysi vozili ředitele státních podniků nebo chodili se zaměstnanci na delší služební cesty.

Tržní prostředí přirozeně tlačí na efektivitu, v posledních dvou letech však firmy opravdu výrazně zatlačili na snižování nákladů. Úspory se hledají všude, u dodavatelů i uvnitř společností. Provoz autoparku stojí nemalé peníze, obvykle tvoří druhou nejvyšší nákladovou položku firmy hned po nákladech na zaměstnance.

8042507-osobni-ridic-kuryr-preprava-osob-1

Řidiči z povolání absolvovali první kolo propouštění v devadesátých letech při transformaci státních podniků a organizací. Správci fleetů potvrzují, že ačkoli tato profese přetrvala dodnes, pomalu vymírá a firmy od ní upouštějí. Přesto některým společnostem přináší zajímavé benefity a do budoucna se využívání řidičů neplánují vzdát.

Řidiči manažerů

Po starém z části fungují velké společnosti s tradicí. Řidiči vozí členy představenstva v západoslovenské energetice i Doprastav. Naopak další stavební společnost Strabag s odchodem generálního ředitele na důchod propustila i jeho řidiče. „Máme tří vodičů ve stálém pracovním poměru pro členy představenstva a ředitelů úseků.

Uvažovali jsme i o outsorcingu, udělali jsme si průzkum trhu, ukázalo se, že je to proveditelné, ale nakonec jsme se rozhodli zůstat při stálých vodičích. Kromě jízdy se totiž podílejí i na jiných činnostech, „vysvětluje vedoucí dopravních služeb Západoslovenská energetiky Ondrej Tomčišák.

Řidiči například doprovázejí do banky nebo pokud nejezdí, věnují se úřednickým záležitostem spojenými se správou autoparku či pomáhají při servisování ostatních firemních automobilů. Tomčišák připouští, že zčásti jde io soukromí manažery, kteří nechtěli, aby s nimi chodil na každou jízdu jiný řidič.

Auta, jedno Audia A8 a dvě Audia A6, mají řidiči přidělené napevno a osobně se o ně starají, co mají rovněž uvedeny v pracovní smlouvě. Myjí jejich ručně, protože 15letá firemní mycí linka jejich laku škodí.

453C8608-2

Šetří čas ale stojí peníze

„Manažer získává čas, během cesty může pracovat nebo odpočívat. V centru odpadají problémy s parkováním, autem se umí dostat operativně nejblíže k cílovému bodu, „vysvětluje Tomčišák výhody jízdy s řidičem. Tím, že jde o stálé zaměstnance, vědomých si svých práv a povinností, zajistí parkování standardní cestou a řádně jej vyúčtují, což by při outsorcovanej službě podle něj představovalo neskontrolovatelné riziko.

„Pozice řidiče je spíše na ústupu. Firmy, které jdou po snižování nákladů, ji vypouštějí nebo se ji snaží outsorcovat. Osobních řidičů si mohou dovolit společnosti, které se nechtějí vzdát služby z minulosti, protože je to trochu i o luxusu.

Nebo pak takové, které to opravdu potřebují,“ uzavírá Tomčišák. I Západoslovenská energetika podle něj opakovaně přehodnocuje, zda si řidičů ponechá, nebo se s touto službou nadobro rozloučí.

Stavy řidičů za ostatní roky snižují iv společnosti Doprastav, někdy jich bylo do deseti, dnes je jich do pěti. Členy představenstva a úsekových ředitelů tak už nevozí osobní šofér, jejich funkce kumulovaly pro více manažerů a řidiči jezdí podle potřeby, říká vedoucí oddělení osobní dopravy Doprastavu Marek Víg.

Obvykle chodí s členy představenstva na zahraniční služební cesty, které jsou náročnější z časového hlediska a Elim riziko přepracování a únavy, dodává.Manažeři podle uvážení zvyknou cestovat i sami bez řidiče.

Plusy a minusy

Za plusy řidičů považuje Víg lepší péči o vozidla, která udržují v tip top stavu a pro manažery možnost pracovat během jízdy. Negativum představuje úzká specializace řidiče na jednu činnost a problematická otázka vytíženosti jejich pracovní doby. Čelní představitelé podniku totiž kromě déle plánovaných setkání absolvují i ​​množství operativních schůzek a tak se vždy nedá naplánovat plná vytíženost řidičů, uzavírá Víg.

Šéf fleetu společnosti BMTI SK, sro Martin Slimák, který spravuje 900 automobilů stavebního koncernu Strabag podotýká, že s odchodem předchozího generálního ředitele do důchodu skončil i jeho řidič. Společnost žádného řidiče nemá a zájem o něj neprojevili ani ředitelé společnosti.

V jedné z koncernových firem ale funguje řidič, který řeší agendu tzv. dívka pro všechno, chodí po úřadech, na poštu a podobně, zpřesňuje Slimák. Říká, že když je třeba, kolegové si vypomůže vlastními silami a vždy se najde někdo, kdo například odveze spolupracovníků na letiště. I Šnek si myslí, že profese řidiče ustupuje a spíše zůstává jako přežitek doby minulé.

Média – taxi za vlastní

Dobré zkušenosti s prací řidičů mají některá média, například Slovenský rozhlas a agentura SITA. Rozhlas zaměstnává deseti řidičů, z toho šesti v Bratislavě a po dvou v Banské Bystrici a v Košicích. Povaha novinářské práce, časté výjezdy na tiskové besedy nebo k mimořádným událostem, možnost odvézt více lidí najednou jakož i potřeba pracovat online a pod časovým tlakem se hodí k využívání profese řidičů.

„Odpadají problémy s parkováním, řidiči rozvezou najednou více reportérů, stačí méně automobilů, zabezpečují hromadné noční rozvozy – jedním vozidlem se odveze více zaměstnanců,“ popisuje ve zkratce největší výhody řidičů mluvčí Rozhlasu a televize Slovenska Alexandra Kořenová. Řidiči pracují na změny od 7,30 do 16,00 h během pracovních dnů a od 22,00 do 6,00 h každý den.

8033088-osobni-ridic-s-vlastnim-vozem-1Dle potřeby vozí přes den redaktorů, v noci zaměstnanců, kteří končí nebo začínají vysílání, na celodenní cesty mimo Bratislavy se využívají minimálně, dodává Kořenová. S prací řidičů počítají i do budoucna. I v rozhlase má každý šofér přiděleno auto, jezdí buď na vozidlech VW Golf, Polo nebo Škoda Fabia.

Agentura SITA má dva řidiče, kteří spolupracují i ​​na některých logistických činnostech a při údržbě pracovních prostor. Řidiči přinášejí firmě benefity ve formě efektivnějšího využívání dopravy, potřeby výrazně menšího počtu vozidel, společné přepravy více reportérů, méně „hluchých“ pobytů vozidel na parkovištích a vyšší odpovědnosti za vozidla. „Malý autopark celkově jednodušší spravuje, jde o lepší provozní péči a také méně nehod. Samozřejmě existují i ​​nevýhody tohoto řešení,“ podotýká zástupce generálního ředitele SITY Ivan Sámel.

Přežijí?

Velké firmy se pomalu osobních řidičů vzdávají. Pokud si je ponechají, řidiči si pravděpodobně nevystačí jen s točením volantu a budou se muset podílet i na jiných činnostech firmy. Výjimkou zůstanou politici, jejichž řidiči obvykle plní i funkci ochranku.

Společnosti se specifickým předmětem práce, jako například média, řidiče budou využívat i nadále. Snižují jim nejen náklady na správu autoparku i i celkové výdaje. Zda a jak dlouho řidiči přežijí ukáže budoucnost, protože automobilky stále pracují na nových konceptech mobility.